Lezárásához közeledik a Waterways Forward elnevezésű INTERREG IVC projekt

Cím: 
-

 Lezárásához közeledik a Waterways Forward elnevezésű INTERREG IVC projekt

 
A 2,8 millió euró költségvetésű "Waterways Forward" projekt 17 partnerszervezet együttműködésével valósul meg. A kezdeményezésben 11 Európai Uniós ország, valamint Norvégia és Szerbia vesznek részt. A 2010 januárjában induló, három éven át tartó projekt vezető partnere a holland Stichting Recreatietoervaart Nederland (Dutch Recreational Waterways Foundation, SRN). A Waterways Forward fő célja a regionális vízi utak és kapcsolódó térségek irányításának integrált, fenntartható és konszenzuson alapuló fejlesztése, a jó gyakorlatok megosztásával és a folyami vizek multifunkcionális szerepének figyelembevételével. A projekt az INTERREG IVC Programban az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.
 
A projekt keretében 2011 első félévében lezajlott a helyi szintű jó gyakorlatok ("good practices") azonosítása. Ennek keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF; korábban Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság - VKKI) egy jó gyakorlatot azonosított, melynek célja az állami feladatok kezelése a belvízi utak multi-funkcionális hasznosítása terén.
A projekt keretében azonosított jó gyakorlatok a szélesebb körű megismertetést elősegítendő egységes arculattal kerültek megjelenítésre. Az OVF munkatársai által azonosított, alant látható jó gyakorlat ("Good practice Hungary") megtekinthető a WF projekt honlapján is (http://www.waterways-forward.eu).
 
A jó gyakorlatok azonosítását követően kerültek lebonyolításra azok a tanulmányutak (?transfer visit?), melyek során a más partnerek által feltárt, mintaértékű tevékenységekkel lehetett megismerkedni. Az OVF munkatársai ennek keretében 2011 májusában Franciaországba látogattak, ahol előadásokat hallgattak meg az ún. "stakeholderek" bevonásának elősegítéséről, a turizmust és a vízi szállítást támogató irányítási modellről, illetve a kikötőkhöz vagy zsilipekhez, gátakhoz tartozó történelmi épületek újrahasznosításának lehetőségeiről. 2011 júniusában Finnországban vettek részt tanulmányúton, ahol a határon átnyúló együttműködésről ismerhettek meg egy jó gyakorlatot.
 
A tanulmányutakat követően 2011 szeptemberében Dublinban került megrendezésre az ún. "Masterclass", mely kiemelt jelentőséggel bírt a projekt életében: a partnerek közötti tapasztalatcserét követően ez a találkozó alapozta meg az addig megszerzett tudás gyakorlatba való átültetését.
 
2012 januárjában megrendezésre került az 5. Interregionális partnertalálkozó Budapesten; OVF a házigazdai teendőket látta el. A partnertalálkozót megelőző napon egy ?Mini? konferencia került megrendezésre a brit, holland és szerb projekt partnerek részvételével, ahol a különböző országok irányítási modelljeit ismertették. A "Mini" konferencián elhangzottak alapján az OVF munkatársai úgy döntöttek, hogy - mivel az OVF, mint projekt partner nem készít Regionális Akciótervet - egy tanulmány kerül kidolgozása magyar és angol nyelven a magyarországi vízi utak irányítási modellje ("governance model") fejlesztéséhez európai példákon keresztül (brit, holland és szerb), különös tekintettel a kulturális és rekreációs hasznosítási lehetőségek vizsgálatára.
 
A 2012 nyarán véglegesített összehasonlító tanulmányt az OVF munkatársai a 2012 szeptemberében Norvégiában tartott 6. Interregionális partnertalálkozón be is mutatták a partnerek részére. A tanulmány megismerését követően a WF partnerség úgy döntött, hogy az OVF által készített tanulmányt a Regionális Akcióterveket összefoglaló jelentés részévé teszi.
 
2012 novemberében Párizsban került megrendezésre a Waterways Forward projekt záró konferenciája. A konferencián résztvevők megismerhették a partnerek által végzett szakmai munka egyik végső kimeneteként létrejött ún. "Közös Szakpolitikai Ajánlásokat", melyek a még nem vagy nem megfelelően szabályozott szakpolitikai kérdésekben kívánnak segítséget nyújtani az európai döntéshozók számára.
A szakpolitikai ajánlások a kérdések egy széles skáláját fogják át, érintve olyan témákat is, mint az EU szakpolitikák és szabályozások, kutatás - fejlesztés, energiahatékonyság, elérhetőség javítása, munkahelyek teremtése, a belvízi útvonalak előtérbe helyezése és irányítási modell kidolgozása.
 
A záró konferencián a projekt keretében lezajlott szakmai munka, illetve az elért eredmények is bemutatásra kerültek, úgy mint a minden partner által elkészített Regionális Tanulmány, a beazonosított jó gyakorlatok, a kidolgozott Regionális Akciótervek, melyek jó alapot teremtenek a megfogalmazott célok tényleges végrehajtásához a projekt lezárását követően.
 
"Ami a jövőt illeti, a Waterways Forward partnerek remélik, hogy nagyobb figyelmet érhetnek el az európai, nemzeti és regionális intézmények körében a hajózható belvízi utak multi-funkcionális hasznosítása, a regionális gazdasági fejlődés és az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítása érdekében", mondta Nico van Lamsweerde, a holland Stichting Recreatietoervaart Nederland (Dutch Recreational Waterways Foundation - a Waterways Forward projekt vezető partnere) igazgatója.
 
2012 decemberében megrendezésre került egy "workshop" Brüsszelben, mely kifejezetten az Uniós döntéshozókat, az Európa Parlament képviselőit célozta meg, bemutatva a "Közös Szakpolitikai Ajánlásokat", ezzel is elősegítve, hogy minél szélesebb döntéshozói kör ismerhesse meg a partnerség által kidolgozott és jóváhagyott szabályozási javaslatokat.
 
Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja (ERDF) által finanszírozott Területi Együttműködési Program INTERREG IVC célja az európai regionális együttműködés és tapasztalatcsere segítése az olyan területeken, mint az innováció, tudás alapú gazdaság, környezetvédelem, kockázat-megelőzés. A Programról bővebb információt a következő linken olvashat: http://www.interreg4c.eu/
Időpont: 
2013.02.04 8:55 - 1900.01.01 12:00
Helyszín: 
-
Címke: 
Csatolmány: 
CsatolmányMéret
Initiate Typology for Decentralisation1.55 MB