Nagyvizi meder kezelés

A Nagyvízi Mederkezelési Tervek szerepe Magyarország vízgazdálkodási stratégiájában

 

Helyzetünk a világban…

Vízrajzi szempontból meghatározó hazánk medence fekvése. Folyóink a környező hegységekben - Alpok, Kárpátok - erednek, a vízfolyások 94%-a külföldről érkezik hozzánk, ezért helyzetünk különösen kiszolgáltatott. A medencealji fekvés következménye az árvíz- és belvízveszélyes területek jelentős nagysága. Hazánk a Duna legnagyobb belső tározója. Árvízkor több víz érkezik hozzánk, mint ami kifolyik, a töltések közötti hullámtereken, az ártereken biztonsággal kell tudnunk tározni és levezetni egyaránt.

 

Beavatkozás nélkül.…

Az elmúlt másfél évtizedben példátlan gyorsasággal levonuló, korábbi vízszintmagasságokat rendre meghaladó, országszerte súlyos károkat okozó árvizek felhívták a figyelmet arra, hogy az árvízvédekezés hagyományos eszközei kimerültek.

Különösen jelentős, hogy a medrekben elhelyezkedő építmények, elvadult szántók, erdők aljnövényzetének elburjánzása stb. korlátozzák a folyó természetes életterét. Ezt igazolja, hogy míg az árvízi vízhozamok nem nőnek, a vízállások erősen emelkednek (pl. Budapestnél 10 éven belül 3 alkalommal - 2002, 2006, 2013 - döntött rekordot a Duna vízállása, holott a lefolyó vízhozam nem változott számottevően). A folyók felé terjeszkedő települések, az árvízlevezetést figyelmen kívül hagyó területhasználatok több ezer milliárd forint értékű védműnek lehetetlenítették el a védképességét, funkcióját. Töltéseink az új helyzetben alacsonyakká váltak, a nyílt ártereken az árvíz egyre nagyobb területeket veszélyeztet az emelkedő vízszintek miatt. Emelett egyre nőnek az azonnali védekezési költségek, amelyek nem teremtenek értéket, csak kiszámíthatatlan kiadást.

 

A megoldás...

A sikeres védekezés esélyének megőrzéséhez új eszközöket is keresni kell, elsősorban a megelőzés területén. Elkerülendő, hogy a jelenleg folyó több száz milliárd forintos védelmi beruházások a következő évtizedekben ismét elértéktelenedjenek. Ehhez a hullámterek kezelőinek összehangolt, egymás érdekeit figyelembe vevő munkájára van szükség. Meggyőződésünk, hogy a hullámtereken az árvíz helyének biztosítása, egyet jelent a fenntarthatóság és a kiszámíthatóság biztosításával akár természetvédelmi, akár gazdasági területen. A nagyvízi mederkezelési tervek rögzítik a jelenlegi helyzetet. Mérlegelési lehetőséget teremtenek arra, hogy milyen beavatkozásokkal kerüljük el az árvízszintek további növekedését. Az üzemelési és fenntartási feladatok megfogalmazása mellett javaslatot adnak a lefolyási viszonyok javítására irányuló beavatkozásokra. Közösen, kompromisszumokkal kell megelőznünk az árvízszintek további emelkedését. Különösen igaz ez a klímaváltozás szélsőségeinek árnyékában.

 

Eszközeink...

A nagyvízi mederkezelési tervekben előirányzott intézkedések fontos eszközök a klímaváltozás miatt gyarapodó szélsőségek kedvezőtlen hatásainak az ellensúlyozásában.

A tervek műszaki szempontok alapján, számítógépes hidrodinamikai modellezésre támaszkodva rögzítik a nagyvízi meder kiterjedését, valamint kijelölik a jellemző lefolyási zónákat. Az integrált terepmodellek segítségével rögzítésre került a folyók partvonala. Kialakult és az Európai Unió felé is jelentett árvízi kockázatkezelési tervekben bemutatásra került az a műszaki lehetőségtár, amely segíthet a problémák megoldásában. A lehetőségtárból ki lehet választani azokat a megoldásokat, amelyek részletes tervezés után külön engedélyezés alapján megvalósíthatók. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a javasolt megoldások ökológiai előnyeit is feltárjuk. Így született több mint 20 javaslat, amelyek elérthetők www.vizugy.hu-n.

 

 

 

 

 

 

Csatolmány: 
CsatolmányMéret
helyzetunk.png185.03 KB
szolnok.png94.74 KB
folyo.png507.92 KB