Mezőgazdasági vízszolgáltatás

Napjainkra a víz - mint stratégiai jelentőségű erőforrás - szerepe társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból is jelentősen felértékelődött, a vízkészletek védelme és hasznosítása a fenntarthatóság egyik kulcsfontosságú tényezőjévé vált, a vízzel való gazdálkodás feladatai előtérbe kerültek. A vízvédelem, a vízmentesítés és a vízelvezetés mellett egyre jobban előtérbe kerül a vízvisszatartás, a tározás, a vízkormányzás és a mezőgazdasági vízszolgáltatás részeként az öntözés és a halastavi vízellátás, továbbá az ökológiai igények kielégítése. A vízigények és az öntözési kapacitások tervezésénél számolni kell azzal, hogy a természetes csapadék mennyisége és eloszlása tekintetében az évek között lényeges eltérések lehetnek. Ezért egymást követő években is nagyságrendileg eltérő – akár 5-10-szeres- öntözővíz-igény léphet fel az eredményes és biztonságos termelés érdekében. Öntözéssel a terméseredmények növelését, megvédését, vagyis a termelés biztonságosabbá tételét segítik elő, csökkentve a csapadék elmaradás vagy a szélsőséges eloszlás negatív hatásait.

Hazánkban a csapadék mennyisége, illetve annak egyenetlen eloszlása a növénytermesztés legnagyobb bizonytalansági tényezője. Ez a tény az öntözés szükségességét, gyakoriságát és vízszükségletét alapvetően határozza meg. Nagy kiterjedésű területek vízellátása nem oldható meg helyi jelentőségű művekkel, ez a feladat túlnő az egyes termelők keretein, állami feladattá válik, hiszen nagyobb vízfolyások vízkészletére támaszkodva jelentős vízhozamok, vízmennyiségeket kell erre a célra alkalmas létesítményekkel, művekkel nagy távolságokra szállítani. Ezek a vízgazdálkodási feladatok csak öntözőrendszerek, valamint egységes összefüggő vízelosztó hálózatú rendszerek keretein belül valósíthatóak meg.

A mezőgazdasági vízhasznosítás érdekében végzett üzemelési, vízszolgáltatási feladatok összehangolásával, tervszerű végrehajtásával lehet biztosítani a víznek a beszerzési helytől a felhasználóig való eljutását. Ez a tevékenység egy egész éven át tartó folyamatos, tervszerű tevékenység, amit az üzemeltető, a vízszolgáltató a vonatkozó jogszabályok és üzemelési szabályzat alapján végez. A végrehajtandó feladatok adminisztratívak, illetőleg operatív jellegűek.

A Kormány 2014 óta kiemelten kezeli az öntözéshez kapcsolódó feladatokat, az öntözéses gazdálkodás bővítésének, elterjesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét és a klímaváltozásra adható válaszok koordinált és minőségi, a fenntarthatóságot szolgáló kezelését.  Ezért is született meg a 115/2014 (IV. 3) kormányrendelet, amely a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről rendelkezett. A mezőgazdasági vízszolgáltatás díját - a vízügyi igazgatási szervek útján - a központi költségvetés biztosítja 2014. május 26-tól. Az öntözésüzemelési feladatokat az OVF és a vízügyi igazgatóságok látják el.

A 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről szóló 1121/2014. (III.6.) Kormány határozatban foglaltak alapján a „víz ex-hante” teljesülése érdekében szükséges a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény valamint a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV.3.) Kormányrendelet előírásaiban jogszabály módosítás, a díjszabás, a díjrendszer és a finanszírozás tekintetében a mezőgazdasági vízhasználat költségmegoszlásában, teherviselésében 2017-től.